Tajemne życie konara z cyklu – O czym szumią knieje

Streszczenie

Trwają badania, których celem jest wyjaśnienie ultrastruktury komórek drewna. Są bardzo zaawansowane chociaż hipotezy powstałe na ich bazie nie wyjaśniają w sposób zadowalający jaką rolę pełnią poszczególne składniki ściany komórkowej w procesie powstawania sił wewnętrznych w komórkach drewna i naprężeń wzrostowych. Budowa wtórnej ściany komórkowej włókien drzewnych jest według zgodnej opinii badaczy podstawową przesłanka określającą własności mechaniczne drewna.

Hipotezy dotyczące formowania się drewna w drzewach tworzą tło na którym bada się zmienność parametrów geometrycznych przekroju poprzecznego trzech konarów pochodzących ze starych , okazowych drzew liściastych. Istnieje pewien stopień korelacji w obrazie poprzecznego przekroju konara ze stawianymi hipotezami dotyczącymi formowania się ultrastruktury włókien drzewnych.

Na podstawie zmian parametrów geometrycznych przekrojów oraz obserwacji obrazu promieni rdzeniowych zmieniającego się z upływem lat można hipotetycznie określić czas pojawienia się i wielkość stref drewna niereakcyjnego i reakcyjnego w konarach.

Wytwarzanie przez drzewo włókien drzewnych kompresyjnych lub tensyjnych, tworzących drewno reakcyjne jest dosyć dobrze udokumentowane doświadczalnie ale niewiele jest opracowań dotyczących powstawania w konarze struktur tkankowych złożonych z włókien o podwyższonych parametrach mechanicznych i zmienności tych struktur na przestrzeni wielu dziesięcioleci.

Praktycznym celem opracowania jest odpowiedź na pytanie jaki jest wpływ podparcia konara na rozwój drewna i w związku z tym jego wytrzymałość oraz co stanie się kiedy podparcie zostanie usunięte lub uszkodzone. Odpowiedź jest ważna dla wszystkich montujących wzmocnienia mechaniczne w koronach drzew lub wykonujących podpory konarów.

przeczytaj cały artykuł

Analiza dendrochronologiczna – idea czy metoda ?

Streszczenie

Rozpatruje się tutaj postulowaną powszechnie wśród konserwatorów zabytków zajmujących się założeniami ogrodowymi możliwość określania wieku drzewa na podstawie jednego z parametrów dendrometrycznych – obwodu pnia na wysokości 1,3m. Określanie wieku drzew jest w chwili obecnej jednym z zagadnień rozpatrywanych w projektach gospodarki drzewostanem dla założeń ogrodowych wpisanych do rejestru zabytków. Przedstawiony został sposób w jaki powszechnie rozwiązywany jest ten problem.

Proponuje się wprowadzenie zmian do nieinwazyjnego sposobu określania wieku drzew na podstawie ich parametrów dendrometrycznych oraz ocena wiarygodności takiego sposobu datowania drzewostanu.

Przedstawiony jest, w zarysie, sposób wykonania analizy dendrochronologicznej stosowany w firmie Greenline.

przeczytaj cały artykuł