Oferta

Sporządzamy dokumentację wymaganą przy pracach w obiektach wpisanych do rejestru zabytków:

 • ekspertyzy dendrologiczne,
 • inwentaryzacje zieleni,
 • projekty gospodarki drzewostanem,
 • projekty urządzenia szaty roślinnej,
 • projekty rewaloryzacji.

Wykonujemy pełen zakres zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych zabytkowej zieleni parkowej:

 • cięcie sanitarne, techniczne i korygujące koron drzew,
 • zabezpieczanie ubytków pni i konarów,
 • wykonywanie wzmocnień mechanicznych,
 • zabiegi ochrony chemicznej,
 • rekonstrukcję starych i urządzanie nowych szpalerów i żywopłotów,
 • urządzanie trawników, klombów, wgłębników, labiryntów, kobierców kwiatowych.

Sporządzamy projekty i wykonujemy:

 • ogrody przydomowe,
 • ogrody przy firmach.