Analiza dendrochronologiczna – idea czy metoda ?

Streszczenie

Rozpatruje się tutaj postulowaną powszechnie wśród konserwatorów zabytków zajmujących się założeniami ogrodowymi możliwość określania wieku drzewa na podstawie jednego z parametrów dendrometrycznych – obwodu pnia na wysokości 1,3m. Określanie wieku drzew jest w chwili obecnej jednym z zagadnień rozpatrywanych w projektach gospodarki drzewostanem dla założeń ogrodowych wpisanych do rejestru zabytków. Przedstawiony został sposób w jaki powszechnie rozwiązywany jest ten problem.

Proponuje się wprowadzenie zmian do nieinwazyjnego sposobu określania wieku drzew na podstawie ich parametrów dendrometrycznych oraz ocena wiarygodności takiego sposobu datowania drzewostanu.

Przedstawiony jest, w zarysie, sposób wykonania analizy dendrochronologicznej stosowany w firmie Greenline.

przeczytaj cały artykuł