By greenadmi

Prace konserwatorskie przy pomnikowym dębie Bolko w Zespole Dworsko – Parkowym w Hniszowie

Michał Wilk

Streszczenie

Pomnik przyrody, dąb szypułkowy BOLKO, jest wyjątkowym elementem zespołu dworsko-parkowego w Hniszowie. Park został założony w XIX wieku przez Trzebińskich, w oparciu o zachowane elementy drzewostanu wcześniejszych ogrodów. Obecnie na skutek licznych przekształceń, park zatracił pierwotną kompozycję. Pomnik jest jednym z największych i najlepiej zachowanych drzew z gatunku dąb szypułkowy w makroregionie. Stan drzewa budził liczne obawy, dlatego od ponad 20 lat podejmowane są działania, pozwalające zachować niezmieniony pokrój korony. Doświadczenia kilkunastu lat zabiegów konserwatorskich i obserwacji prowadzonych przez „lekarzy” drzewa – Waldemara Miazgę i Marka Sołtysa, pozwalają mieć nadzieję na zachowanie wyjątkowo okazałej i naturalnie wyglądającej korony drzewa dla przyszłych pokoleń.